• Privacybeleid

  Dataa, gestationeerd bij 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Brussel, België, ingeschreven bij de ECB onder het nummer 0666.834.715 (hierna te noemen de organisator) heeft vastgesteld is de volgende regel voor Data Crawler.

  De organisator zal de verzamelde gegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwerken, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Volgens deze wet alle deelnemers hebben het recht op inzage en correctie van hun persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant. Om dit te doen, stuur een e-mail naar het bedrijf dataA, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Brussel, België, met vermelding van het exacte doel van uw aanvraag.

  Door het sturen van een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend op hetzelfde adres, de deelnemer kan, na bewijs van identiteit (met inbegrip van een kopie van de identiteitskaart) krijgt gratis schriftelijke mededeling van persoonsgegevens die hem betreffen die zijn verzameld in het kader van deze wedstrijd.

  De kopie van de gegevens binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek om hem medegedeeld.

  In het communiceren van zijn persoonsgegevens, de deelnemer geeft toestemming aan de organisator of partner om die informatie voor de hieronder vermelde doeleinden verwerken.

  De gegevens worden opgenomen in de bestanden van de organisator en de partner die hen behandelt voor deelnemer management, lidmaatschap en publicaties.

  Op elk moment kan de deelnemer verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door middel van serieuze en legitieme rechtvaardiging.

  Eventuele klachten over de Competition Crawler gegevens kunnen naar het volgende e-mailadres gestuurd: contact@dataa.com

  Alle klachten zullen in aanmerking worden genomen indien zij schriftelijk binnen 8 dagen na het ontstaan ​​van de gebeurtenis die aanleiding conclusie worden ingediend naar dit adres.

  Het verloop van de wedstrijd gegevens Crawler evenals de interpretatie en toepassing van deze verordening vallen onder het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.